Arbetsdag 2, Den 20 Maj

Välkommen till årets andra städdag i hamnen.

Hela hamnen städas.
Aktuella reparationer och
arbeten enligt särskild lista kommer
påbörjas/genomföras