Hille båtklubbs städdag nr 4, den 16 oktober 2021.

Utvalda

På grund av Coronapandemin har vi hittills bara haft en allmän städdag under 2021, den 12 september. Huvudinsatsen var då att städa hamnområdet och särskilt vinterförvaringsplatserna. Efter den gemensamma torrsättningen den 3 oktober är nu de flesta båtarna upplagda på sina vinterplatser.

I stort sett alla Covid- restriktioner har nu har upphävts och styrelsen har därför beslutat att städdag nr 4 ska genomföras som en allmän städdag den 16 oktober.

Det som nu ska göras är att förbereda hamnen för vintern genom att lossa på bryggförtöjningarna och ta in landgångarna. Vissa förstärkningar och nya bojar ska också läggas i. Detta kommer hamnkommittén att göra under nästa vecka bl. a. med hjälp av dykare.

Trekanterna mellan båtplatserna ska vi dock ta in under arbetsdagen.

Det flytanade läskyddet skadades allvarligt under en nordlig storm. Håkan Sjöberg har påbörjat reparationen och behöver hjälp med detta under arbetsdagen.

Vid förra städdagen hann vi med att städa de flesta uppläggningsplatserna. Vid platserna 36 – 43 och mellan dessa och slaggskansen finns fortfarande både sly och en del gamla båtgrejer som behöver slängas. Detsamma gäller även för området mellan platserna i rad 14-30 och 55 – 46.

Vid den förra arbetsdagen uppstod en spontan diskussion kring oredan i de två ladorna. En hel del av klubbens prylar i ladorna är inte längre funktionsdugliga och därför bör slängas. Det finns också en hel del äldre privata prylar som kan rensas ut och slängas. En genomgång av detta behövs så att ladorna kan rensas och städas på arbetsdagen. För framtiden behövs en plan för hur ladorna ska utnyttjas, var klubbens saker ska förvaras och vilka utrymmen som kan utnyttjas för förvarning av privata saker och hur de ska märkas. Ett förslag kan kanske tas fram på arbetsdagen.

På arbetsdagen kommer det att finnas en container i hamnen så att allt som behöver slängas kan forslas bort. Klubben kommer också att hyra in några röjsågar och grästrimrar.

En lista över arbetsuppgifter och en lista för att notera deltagande kommer att finnas i klubbstugan.

Klubben bjuder deltagarna på fika och smörgåsar.

Det är bra om du som kommer att delta anmäler det på vår hemsida. Det finns fortfarande vissa restriktioner kvar för de som inte är vaccinerade.

Välkomna till städdag 4 den 16 oktober kl. 09.00 – 15.00!

Styrelsen

Årets sista arbetsdag, den 16/10

Utvalda

Årets sista arbetsdag nr 4 – Utan restriktioner!

Lördagen den 16/10 kl 09:00 – 15:00.

Så ALLA medlemmar som kan är hjärtligt välkomna att städa undan inför vintern.

OBS – Ladorna kommer att städas så du som har privata ägodelar där som ska sparas, märk upp dessa ordentligt så de inte åker med till återvinningen.

Läskyddet som inte blev klart förra arbetsdagen kanske vi kan få till nu?!

Välkomna önskar styrelsen.

Obs! Obs! Obs!

Utvalda

Båtklubben behöver 2 personer för att göra klart läskyddet i morgon lördagen den 18/9 från kl: 09.00, ca 4 timmars jobb.
Om du kan hjälpa till ring Håkan 070-631 49 86, om han inte svarar så skicka ett sms.

Lyskväll 2021

Utvalda

Välkomna till 2021 års lyskväll i Hillevik!
Lördag den 28 augusti är det äntligen åter dags för lyskväll i
Hilleviks hamn. Vi träffas kl. 17.00 vid klubbstugan och
börjar med en tipspromenad.

ANMÄLAN: Då det fortfarande råder restriktioner behöver
vi ha anmälan om hur många som kommer, antingen via BAS
på Båtunionens hemsida (precis som anmälan sker till
städdagar)

Kontaktinfo Sommaren 2021

Utvalda

Hej,

Åke Lorestig är bortrest under försommaren och kan därför inte svara på frågor gällande båtklubben.

För de frågor som i vanliga fall ställs till honom hänvisar vi för tillfället till Hans-Erik Viberg eller Eva Gerdin

Hans Erik Viberg, 070 – 678 46 03

Eva Gerdin, 070 – 355 75 24

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

Årets andra Arbetsdag 15/5

Utvalda

Anmälan via BAS, max antal personer 30 st.

Vi behöver måla om klubbstugan, frivilliga med viss kunskap om måleri sökes, kontakta Åke 070-589 14 19

OBS! Vi håller avståndet enligt önskemål från region Gävleborg, vi är rädda om varandra.

Årets första Arbetsdag.

Utvalda

Hej alla medlemmar

Arbetsdag nr 1 som var planerad till den 17/4 kommer inte att bli av som brukligt, Hamngruppen har gjort ett förberedande arbete i år. Det som återstår är att lägga ut Trekanterna enligt det schema som Åke har gjort och kommer sätta upp på anslagstavlan på stugan så alla som känner att de kan göra en insats kan lägger ut några, de finns färdiga för utläggning.

Påminnelse

Bokning av hamnvakt görs via BAS,  sista dag senast 30/4 !


Sjösättning 8/5 anmäl via BAS, se hemsidans Medlemssidor
OBS! Vi håller avståndet enligt önskemål från region Gävleborg vid sjösättning, vi är rädda om varandra.

Utbildning Förarintyg samt kustskepparintyg.

Utvalda

Hej,

Våren börjar närma sig och det kanske är dags att se över sina kunskaper inför säsongen.

Vi har blivit kontaktade av navigationsskolan som erbjuder onlineutbildning till förarintyg samt kustskepparintyg.

Vi har rabatterade priser på kurserna för våra medlemmar.

 Förarintygskursen för 845 kr (ord pris 1295 kr) och Kustskepparintygskursen för 1695 kr (ord pris 1995 kr).

Det enda man som medlem behöver göra är att ange båtklubbens namn i samband med att man beställer kursen på deras hemsida https://navigationsskolan.se

Förarintygskursen (https://navigationsskolan.se/forarintyg/)

Kustskepparintygskursen (https://navigationsskolan.se/kustskepparintyg/).